ВУЗ ШАГ
 
Комунальний дошкільний навчальний заклад "КАЗКА"
 
_

Семінари. тренінги

 

Тренінг "Екологія природи - екологія душі"

Мета: розвивати творчий потенціал педагогів, їх компетентність в сфері екології.

Завдання тренінгу:

  • закріпити знання педагогів з теми екологічного виховання дітей дошкільного віку;
  • встановлення емоційної сприятливої обстановки в педагогічному середовищі дошкільного закладу, згуртування колективу;
  • активізувати розумову діяльність педагоігв ДНЗ.

  

  

 

Семінар - тренінг "Інклюзивна освіта: різні можливості - рівні права"

Мета: розкрити основні поняття та принципи інклюзивної освіти, познайомити педагогів з алгоритмом організації інклюзивного навчання в дошкільних закладах; визначення складу учасників групи супроводу дитини з ООП.

Завдання тренінгу:

усвідомлення педагогами труднощів, з якими стикаються люди з особливими потребами;

визначення методів та форм роботи з дітьми з ООП.

  

  

 

 

 

Семінар-практикум "Формування первинного економічного досвіду в різних видах діяльності"

Мета:  поглибити знання педагогів щодо використання сучасних методів навчання. Здобути уміння і навички для успішного розв'язання завдань економічного виховання дітей дошкільного віку, стимулювати творчі пропозиції педагогів. 

   

   

 

Тренінг

"Командоутворення"

Мета тренінгу:

Розвиток групової згуртованості учасників, формування сприятливого психологічного клімату в педагогічному колективі, що сприяє ефективній роботі команди і особистісному зростанню та саморозвитку педагогів.

Завдання тренінгу:
- формування сприятливого психологічного клімату
- виявлення подібностей в учасників групи для поліпшення взаємодії між ними
- розвиток вміння працювати в команді
- згуртування групи

- усвідомлення педагогами своїх меж

- усвідомлення кожним учасником своєї ролі, функції у групі.

  

 

Семінар-практикум

«Логопедична робота з дітьми які мають системні порушення мовлення»  (робота вихователя щодо виконання рекомендацій логопеда)

 

1. Доповідь " Значення взаємодії педагогічного колективу групи в корекційній роботі з дітьми - логопатами".

2. Доповідь "Принципи діяльності вихователя корекційної групи".

3. Заняття в логопедичній групі з використанням здоров'язберігаючих технологій  "Чарівна подорож сніжинки".

 

     

 

     

Семінар: 

"Громадянське виховання дошкільнят засобами інтегрованої освіти"

 

1. Сутність процесу громадянського виховання.

2. Принципи організації громадянського виховання.

3. Зміст та основні напрями громадянського виховання дошкільників.

4. Пріорітетні методи і організаційні форми громадянського виховання.

 

        

 

Тренінг для вихователів:

«Збереження психологічного здоров’я  педагога»

Мета: профілактика синдрому емоційного вигорання педагогів.

Завдання:

  • створення умов, що сприяють профілактиці синдрому вигорання;
  • передача психологічних знань про синдром емоційного вигорання, його причини та способи подолання;
  • розвиток комунікативних умінь, емоційної сфери;
  • зняття емоційної напруги;
  • формування навичок самопізнання і саморозвитку особистості в цілому.

 

 

Майстер-клас «Петриківський розпис»

 

 

  

Проблемний семінар:

«Розвиваємо духовний потенціал особистості дошкільника»

         · Концепція формування духовності особистості

         · Структура поняття «духовний розвиток випускника дошкільного закладу»

         · Прояви духовного потенціалу дитини

         · Методи духовного розвитку дошкільнят

         · Робота з батьками вихованців щодо духовного розвитку дошкільників.

 

 

Семінар

«Міні- музей одного предмета»

        · Значення міні-музею для всебічного розвитку дошкільників;

        · Експозиція міні-музею одного предмета

        · Завдання міні-музеїв;

        · Міні-музей як складова проектної діяльності

        · Методи і прийоми формування уявлень про предмети через Міні-музей

 

 

Тренинг

« Педагогічна етика спілкування»

 

Программное содержание:

1. Поднять уровень морально-педагогической подготовки воспитателей и вооружить их знаниями, которые могут успешно применяться в процессе их педагогической деятельности, как с воспитанниками, так и с их родителями.

2. Развивать творческие способности и любовь к профессии.

3. Развивать реакцию, логическое мышление, умение находить аргументы в утверждение высказываний, характеризующих профессию педагога.

4. Совершенствовать навыки педагогов профессионально и корректно отвечать на вопросы родителей, развивать коммуникативность, навыки диалогического общения.

/uploads/editor/1920/92795/sitepage_18/files/trening.docx

 

Семінар-практикум: 

«Ознайомлення дітей з професіями дорослих»

Мета: поглибити знання педагогів з питання ознайомлення дітей з професіями, розширити уявлення про сучасні професії та їх користь для суспільства, активізувати використання інтерактивних та ігрових методів навчання дітей під час ознайомлення з працею дорослих.

 

      

 

Семінар-практикум

"Формування екологічної компетенції дошкільнят"

Мета: поглибити знання педагогів з питання ознайомлення дітей з природою. Удосконалити психолого-педагогічну підготовку педагогів. Сформувати творчий підхід до підбору форм, методів та прийомів реалізації завдань з пізнавального розвитку в усіх сферах життєдіяльності дітей.